Wysoki kontrast

Nabór kandydatów na egzaminatorów – przewodniczących komisji egzaminacyjnych

Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego informuje uprzejmie, że szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych, odbędzie się – z racji preferencji wyrażanych przez kandydatów – w drugim z ogłoszonych terminów, tj. 2-3 i 16-17 grudnia br. Kandydaci przyjęci na szkolenie otrzymają imienne zaproszenia do 15 października br. Kandydaci, których wnioski nie mogły być rozpatrzone pozytywnie w związku z niespełnieniem wymogów ustawowych, zostaną o tym poinformowani imiennie w tym samym terminie. Wnioski, które wpłynęły po wyznaczonym terminie (10.09.2016 r.) zostaną rozpatrzone przed kolejną edycją szkolenia.