Nowa Komisja rozpoczyna działalność

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego rozpoczyna działalność

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO), która od 2004 roku przeprowadziła w Polsce i na całym świecie 238 egzaminów dla ponad 10 tysięcy osób, zakończyła po 12 latach działalność i przekazała system certyfikacji w ręce nowo powołanej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).

 

Skład Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:
dr hab. Waldemar Martyniuk, Rada Języka Polskiego – przewodniczący PKdsPZJPjO,
dr hab. Dorota Brzozowska, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
prof. dr hab. Halina Bułczyńska-Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński – sekretarz PKdsPZJPjO,
dr hab. Urszula Kopeć, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
pani Beata Pietrzyk, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
pani Joanna Stachyra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
pani Sylwia Szewczuk-Szepietowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

 

10 maja 2016 r. członkowie nowej komisji odebrali w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nominacje, a pierwsze posiedzenie robocze Komisji wyznaczono na 21 maja br.