Wysoki kontrast

Państwowa Komisja

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO), która od 2004 roku przeprowadziła w Polsce i na całym świecie 238 egzaminów dla ponad 10 tysięcy osób, zakończyła po 12 latach działalność i przekazała system certyfikacji w ręce nowej komisji.

Nowa Państwowa Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO), powołana 10 maja 2016 r. na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 11 grudnia 2015 r. liczy 14 członków. Do jej zadań należy m.in.: ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów, prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów, wydawanie certyfikatów.

 

Skład Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

dr hab. Waldemar Martyniuk, Rada Języka Polskiego – przewodniczący PKdsPZJPjO

dr hab. Dorota Brzozowska, prof. Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Halina Bułczyńska-Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński – sekretarz PKdsPZJPjO

dr hab. Urszula Kopeć, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

pani Beata Pietrzyk, Ministerstwo Edukacji Narodowej

pan Zbigniew Ciosek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

pani Sylwia Szewczuk-Szepietowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego